665 684 133
Pogotowie 24h 665 684 133
Instalacje gazowe

Instalacje gazowe

Obecnie gaz doprowadza się najczęściej do odbiorcy giętkimi rurami polietylenowymi. W przypadku domów jednorodzinnych mają one zwykle średnicę DN32.

Wszystkie miejsca krzyżowania się rur instalacji gazowej z innymi instalacjami powinny być zabezpieczone rurami osłonowymi.