Instalacje gazowe

Obecnie gaz doprowadza się najczęściej do odbiorcy giętkimi rurami polietylenowymi. W przypadku domów jednorodzinnych mają one zwykle średnicę DN32.

Wszystkie miejsca krzyżowania się rur instalacji gazowej z innymi instalacjami powinny być zabezpieczone rurami osłonowymi.

Pogotowie 24h